HAAL DE KLIMAATDOELSTELLINGEN SAMEN MET FLUVIUS

Fluvius bouwt aan een betrouwbaar energiedistributienet in Vlaanderen. Daarnaast zetten ze in op betaalbare, hernieuwbare energie voor iedereen om de Europese klimaatdoelstellingen tegen 2050 te halen. Hoe? Dat lees je hieronder!

1


Betrouwbaar distributienet

Fluvius bouwt aan één betrouwbaar distributienet voor een vlot verkeer van jouw energie. Daarnaast kan je op hen rekenen voor de aanvraag van premies, zodat we samen voor meer hernieuwbare energie kunnen gaan.

2


Lokaal beter samenwerken

Het voordeel van één betrouwbaar distributienet? Makkelijker méér hernieuwbare energie onthalen in heel Vlaanderen. Fluvius denkt daarbij niet alleen aan groene stroom uit zon, wind of waterkracht, maar ook aan hernieuwbaar gas en warmtenetten. Ze willen hiervoor samenwerken met lokale besturen, die “Local Energy Communities” opzetten. Een mooi voorbeeld daarvan is de vergisting van GFT tot biogas en biomethaan bij IOK Afvalbeheer in de Kempen. Op termijn zou deze gasproductie 1.000 gezinnen van hernieuwbaar gas voorzien. Top, toch?

3


Meer hernieuwbare energie

Fluvius wil de Europese klimaatdoelstellingen realiseren tegen 2050 door in te zetten op verschillende vormen van hernieuwbare energie. Een van die doelstellingen is een sterke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Goed om te weten: naast een maximaal gebruik van hernieuwbare energiebronnen is het ook belangrijk dat we met z’n allen inzetten op de daling van ons energieverbruik. En dat kan je doen door je huis te BENOveren.