HERNIEUWBARE ENERGIE EN GAS: DIT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN!

De toekomst van energie én gas is groen. Goed voor het milieu en beter voor je portemonnee. Er zijn heel wat soorten hernieuwbare energie, waarvoor je kan kiezen in samenwerking met lokale besturen en Fluvius. We lijsten alle mogelijkheden op met de voor- en nadelen.

Hernieuwbaar elektrisch

Elektriciteit uit zon, wind en waterkracht noemen we hernieuwbare elektriciteit. Deze elektriciteit komt via het bestaande elektriciteitsnetwerk en een warmtepomp of elektrische weerstand terecht in onze huiskamers. De uitdaging? Hernieuwbare elektriciteit brengt pas optimaal op als je ook goed isoleert. En dat is het geval in nieuwbouwwoningen, maar niet in woningen met een te laag E-peil. De oplossing is een doorgedreven BENOvatie van je woning.


Warmte

De bron van een warmtenet kan vele vormen aannemen: een industrieel proces, de verbranding van biomassa, aardwarmte of zelfs rioolwater. Een warmtenet bestaat uit twee leidingen die instaan voor de aan- en afvoer van warm water. Er zijn al een beperkt aantal warmtenetten in Vlaanderen. Voor de gebruiker volstaat de installatie van een warmtewisselaar. In sommige gevallen is er ook nood aan een warmtepomp. Het voordeel van een warmtenet? De bronnen zijn gratis beschikbaar, maar je moet wel dicht bij de bron zitten ...


Hernieuwbaar gas

Hoewel aardgas een fossiele brandstof is, beschouwen we gas als hernieuwbare energiebron als het bestaat uit biomethaan, synthetisch gas of groene waterstof. Biomethaan en synthetisch gas wordt probleemloos verdeeld via het bestaande aardgasnet. Voor de verwarming op gas gebruiken de meeste woningen een hoogrendementsketel die ook zorgt voor warm water. Als alternatief kunnen (micro-)warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) of gaswarmtepompen het energetisch rendement verhogen en / of het primair energieverbruik terugdringen.


Biomassa

Als energiebron voor dit concept rekenen we alle transporteerbare biomassastromen zoals pellets, houtchips, algen, enzovoort. Biomassa wordt tot bij jou gebracht via de openbare weg en omgezet in bruikbare energie door middel van pelletketels en branders. Hoewel de verbranding van biomassa veel minder CO2 uitstoot dan fossiele brandstoffen, komt er wel fijn stof vrij.

Meer weten over hernieuwbare energie?