Ventileren, ventileren, wie z’n best doet zal het leren

Een woning ventileren is essentieel. Het volstaat echter niet om de ramen en deuren van je woning open te zetten. Om goed te ventileren kies je voor een deftig ventilatiesysteem. We zetten even de verschillende soorten op een rij
tje.


Ventilatiesysteem A: natuurlijke ventilatie

Bij ventilatiesysteem A gebeuren zowel de luchtaanvoer als -afvoer natuurlijk. Zo gebeurt de toevoer van verse lucht via ventilatieroosters. Die kan je bijvoorbeeld plaatsen in de ramen van je woning. De vervuilde lucht wordt vervolgens via een verticaal kanaal, dat boven je dak uitmondt, afgevoerd. Nadeel van dit soort ventilatiesysteem is dat je afhankelijk bent van het weer.


Ventilatiesysteem B: mechanische toevoer, natuurlijke afvoer

Bij type B gebeurt de aanvoer van verse lucht mechanisch via een ventilator en wordt de vervuilde lucht op natuurlijke wijze afgevoerd via ventilatieroosters op trekkende schouwen. Dit principe wordt eigenlijk zelden toegepast in woningen.


Ventilatiesysteem C: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Type C werkt tegenovergesteld aan type B. De lucht wordt op natuurlijke wijze door ventilatieroosters aangevoerd, terwijl een ventilator de vervuilde lucht mechanisch afvoert. Dit ventilatiesysteem vergt het minste onderhoud en is erg geschikt voor plaatselijke, vraaggestuurde ventilatie, want het is niet omdat er vocht in je badkamer is, dat jij je hele woning moet ventileren. Mooi meegenomen: dankzij dit ventilatiesysteem heb je de mogelijkheid om zonder extra energie warmte af te voeren wanneer oververhitting dreigt.


Ventilatiesysteem D: mechanische ventilatie

Bij dit type gebeurt zowel de aan- als afvoer volledig mechanisch. De toevoer van verse lucht gaat via regelbare toevoermonden en de vervuilde lucht wordt afgevoerd via een ventilator. De toegevoerde lucht kan permanent gefilterd worden. Om dit systeem te onderhouden moet je wel geregeld de filters reinigen. Je kan overigens ook kiezen voor systeem D+ met balansventilatie. Deze ventilatie zorgt voor warmteterugwinning. Met andere woorden de warmte wordt uit de verbruikte lucht gehaald en opnieuw afgegeven aan de aangevoerde lucht. Heel energiezuinig dus.


Jouw persoonlijk BATIBOUW parcours ?